Hopp til innholdet

Finn terapeut

Ønsker du en å snakke med? Mange av våre medlemmer er ansatt i det offentlige, men noen av oss driver privat virksomhet. En slik tjeneste er ikke støttet av staten. Prisene vil variere. Det føres ikke offentlig journal etter timene. Terapeutene har taushetsplikt og forholder seg til våre etiske retningslinjer og verdigrunnlag.

Bjørg Marie Vrabel

Kompetanse:

Master i Integrativ Psykoterapi (IPSICC), Master i Teologi (MF), Pedagogikk (UiA),

Spesialpedagogikk (UiO), Videreutdanning i ledelse (UiA)

Lokasjon: Lyngdal, online

språk: norsk, engelsk

mail: bm.vrabel@gmail.com

tlf: 94 81 39 29

Lisanne Henriette Prinz

Kompetanse:

Master i Integrativ Psykoterapi (IPSICC), Neurocoaching, Pedagogikk, Master i Matematikk,

Trener for å bli par-veileder (Encounter Centred Couples Therapy and Gottman methods)

Lokasjon: Samtalesenteret ved Gjestebrygga i Grimstad, online

språk: tysk, norsk, engelsk

hjemmeside: www.lowise.net

mail: welcome@lowise.net

tlf: 99 41 72 27

Åshild Mæland

Kompetanse: Master i Integrativ Psykoterapi (IPSICC) Sykepleier, erfaring fra ulike avdelinger med barn, unge og eldre, blant annet i kommunens rus og psykiatri arbeid. Arbeidserfaring som leder i åpen barnehage, menighetspedagog, miljøterapeut i Bufetat og veileder i Imikirken. 

Lokasjon: Stavanger, online

språk: norsk

mail: ashild.maeland@gmail.com

tlf: 91846516

Arild Hovden

Kompetanse: 

Master i Integrativ Psykoterapi (IPSICC)

Offisersutdanning ved Frelsesarmeens Offisersskole,

Lokasjon: Modum, online

språk: norsk, engelsk

mail: arild.hovden@gmail.com

tlf: 94 47 63 36

BERGITHE TORP BØ

Kompetanse: Master i Integrativ Psykoterapi (IPSICC), Sensomotorisk Psykoterapi level 1 (SPI), Master i Psykisk helsearbeid (UiA), Faglærer i Kunst og Håndverk (HiO/HiT), Kristen sjelesorg (ViD), Veiledningspedagogikk (UiA)

Lokasjon: Samtalesenteret ved Gjestebrygga i Grimstad / online

språk: norsk /engelsk

mail: post@heledeg.no

tlf: 46 96 16 48

nettside: www.heledeg.no

instagram: bergithes_historier

Anne Grete Filtvedt

Kompetanse: Master i Integrativ Psykoterapi  (IPSICC), Bachelor i ledelse og teologi (HLT) Kristen sjelesorg (ViD), Videreutdannelse i rusproblematikk og Dobbel diagnose (rus og psykiatri). Arbeidserfaring som sjelesørger v/ Evangeliesenter og som leder for sorggrupper.

Lokasjon: Østfold

språk: norsk 

mail: annegfiltvedt2017@outlook.com

tlf: 95 80 81 82

studenter

Elisabeth HÅmsø

Kompetanse:

Bachelor of Integrativ Psykoterapi (IPSICC)/ studerer siste året på sin master

Bachelor of Science in Psychology (University of Leeds, England),

Diploma in Counseling (Rusland College, England),

Lokasjon: Samtalerom på BådeOg i Sandnes eller digitalt

språk: norsk, engelsk og portugisisk

mail: hamsoterapi@gmail.com

tlf: 46 68 37 18

Grace Synnøve Torsøe Johansen

Kompetanse:  Student i integrativ psykoterapi (IPSICC), holder på med tredje året. Kristen sjelesorg (Senter for bønn og sjelesorg, Filadelfiakirken), Transaksjonsanalytisk psykoterapi (NTAF), Veilederutdannelse i relasjoner med barn (Famlab). Bachelor i kultur- og samfunnsvitenskap (UiB).

Lokasjon: Samtalesenteret ved Gjestebrygga i Grimstad, og online.

språk: norsk og engelsk

mail: 

ordunderveis@gmail.com

hjemmeside: 

www.ordunderveis.com

tlf: 92 64 51 59

Etiske retngslinjer

Vi møter mennesker med respekt og verdighet.

Verdigrunnlag

Foreningen har utarbeidet et felles verdigrunnlag.

Vår utdannelse

Integrativ psycotherapi v/International Psychoterapy School In Chirstian Culture.