Hopp til innholdet

Verdigrunnlag

TKVs medlemmer arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag. Du kan lese mer om hva vi står for i vårt verdidokument.

VERDIDOKUMENT TKV

Vår praksis skal være basert på det kristne konseptet Agape kjærlighet. Dette innebærer at vi tilstreber å møte mennesker med kjærlighet, medfølelse, likhet, utholdenhet, håp, rettferdighet, tilgivelse, ydmykhet, fellesskap, hellighet, tillit, respekt og fred.

Vi ønsker å møte hver enkelt med interesse, nysgjerrighet og en ikke dømmende holdning. Vår praksis skal være preget av kjærlig oppmerksomhet og tilpasset personen vi møter.

I samtaler med andre vil vi aldri påtvinge åndelige verdier på våre klienter. Vi vil ikke overvurdere viktigheten av spiritualitet, men heller ikke bagatellisere eller redusere dets betydning.

Vi tror at:

  • Gud er en. Hans person har vist seg som vår Far og Skaper, som Jesus vår Frelser og Den hellige ånd som gir oss kraft og virker i oss.
  • Jesus ble født av en jomfru, levde uten synd, gjorde mirakler, beseiret døden, stod opp fra de døde og regjerer nå over makter og myndigheter i himmelrommet.
  • Skriften åpenbarer Guds natur og aktivitet
  • Mennesker er skapt i Guds bilde
  • Kristus er den eneste sanne Frelser og Herre
  • Gud arbeider i dag med å redde mennesker ved hjelp av Den Hellige Ånd
  • Vi tror at realiteten i en fallen verden viser seg gjennom lidelse, smerte, skyld, frykt, ødelagte relasjoner og fragmenterte samfunn
  • Gud ønsker at hans folk skal arbeide for å bringe helbredelse og helhet i ånd, sinn og kropp.

Evje 27.11.2021