Hopp til innholdet

Verdighet og utrustning til enkelt mennesker.

ta kontakt

Du kan selv kontakte våre privatpraktiserende medlemmer!

Etiske retningslinjer

Vi møter mennesker med respekt og verdighet.

Verdigrunnlag

Foreningens medlemmer har utarbeidet et felles verdidokument.

Vår utdannelse

International Psycotherapy School in Christian Culture (IPSICC)
Leder
nestleder
sekretær

Ønsker du å komme i kontakt med oss kan du henvende deg til styrets ledelse.