Hopp til innholdet

v

verditerapeutene

verdighet og utrustning til enkeltmennesker

Verditerapeutene jobber utfra et kristent livssyn, hvor enkeltmennesker har en uendelig verdi ettersom det er en del av Guds skaperverk, som Han har behag i. Vi møter mennesker med verdighet og aksept uavhengig av hvor i livet de er, og hva de tror på.

Hva er samtaleterapi?

Samtaleterapi handler om å snakke om det som er vanskelig, forstå seg selv bedre, bli bevisst sine styrker, samt finne gode måter å håndtere livet på.  Dette er en prosess i samarbeid mellom terapeut og klient.

Verditerapeutene er navnet på nettsiden til TKV, en forening for samtaleterapeuter i Norge utdannet ved International Psychotherapy School In Christian Culture. Dette er en integrativ psykoterapiutdannelse, som har til hensikt å gi kunnskap om og utvikle evnen til å bistå mennesker i vanskelige livssituasjoner. Utdannelsen legger særlig vekt behandling av traumer forårsaket av ulike former for overgrep.

Etiske retngslinjer

Vi møter mennesker med respekt og verdighet.

Verdigrunnlag

Foreningen har utarbeidet et felles verdigrunnlag.

Vår utdannelse

Integrativ psycotherapi v/International Psychoterapy School In Chirstian Culture.

Ønsker du å komme i kontakt med TKV kan du henvende deg til styrets ledelse.

Leder
nestleder
sekretær