Hopp til innholdet

Forening for Terapeuter med Kristent Verdigrunnlag (TKV)

TKV er en forening for samtaleterapeuter i Norge utdannet ved International Psychotherapy School In Christian Culture. Dette er en integrativ psykoterapiutdannelse, som har til hensikt å gi kunnskap om og utvikle evnen til å bistå mennesker i vanskelige livssituasjoner. Utdannelsen legger særlig vekt på traumebehandling, deriblant traumer forårsaket av ulike former for overgrep.

Enkeltmenneskets verdi

Ut fra et kristent livssyn har enkeltmennesker en uendelig verdi. Vi tilstreber derfor å møte enkeltmennesker med respekt, og en ikke-dømmende holdning.

Vi har et helhetlig menneskesyn, og tror på en Gud som opprettholder alt liv ved sin ånd. Mennesket er skapt i Guds bilde, men evner ikke å vise hverandre fullkommen kjærlighet. Smertefulle erfaringer kan overvelde oss og forstyrre tanker, følelser og kropp.

Bibelen forteller om en nådig Gud som kommer med fred, og elsker oss slik vi er.  Å oppleve seg ønsket, båret og elsket kan skape et grunnlag for en helbredende prosess som gjenoppretter tilliten til egen kropp, andre mennesker og Gud.

Integrativ psykoterapi

En integrativ psykoterapeut integrerer verktøy fra ulike terapeutiske retninger. Traumer påvirker hele menneske; følelser, kropp og tanker. Mange opplever at traumene sette seg i kroppen, påvirker livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen. Personer som har opplevd traumer tidlig i livet kan også oppleve at de ikke har ord for det som har skjedd, men bare vet at de har noen opplevelser. De opplever kanskje å reagere overdrevet ut fra situasjonen de står i.

For å kjenne seg trygg kan man både jobbe med måten man tenker på, følelser, fysiske reaksjoner og organisering av hverdagen.

Verditerapeutene bruker ulike metoder ut fra hva som passer i møte med de personene vi møter. Disse er blant annet:

  • Kognitive metoder
  • Kroppsorienterte metoder
  • Kreative metoder
  • Motiverende intervju
  • Narrativ terapi
  • Powerful Peace

formålsparagraf

Foreningen har til formål å ivareta interessene til psykoterapeuter, bosatt i Norge, som har utdannelse fra International Psychotherapy School in Christian Culture (IPSICC).

Foreningen skal medvirke til å utvide kjennskapen til studentenes kompetanse, sikre at medlemmene utøver sin virksomhet på forsvarlig vis, ivareta formelle krav til medlemmene, inngå avtale om ansvarsforsikring og medlemskap i SMB, samt utvide kontakt og samarbeid med andre aktuelle organisasjoner.

styret i TKV

Bjørg Marie Vrabel

leder

BERGITHE TORP BØ

nestleder og kasserer

Elisabeth Møllen

sekretær

Arild Hovden

styremedlem

Elisabeth Håmsø

studentmedlem

KONTAKT OSS:

Henvendelser rettes til styrets ledelse!

Leder
nestleder
sekretær